Tilaus- ja sopimusehdot

Palvelusopimuksen osana sovelletaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013)

Palvelusopimus: Konsulttitoiminnan_yleiset_sopimusehdot_KSE_2013.pdf

Tilaaminen

Tilaaminen tapahtuu valitsemalla halutut tuotteet ostoskoriin ja tilaamalla ne kassa-sivun kautta. Tilauksen jälkeen lähetetään esitietolomake, jonka täyttäminen huolellisesti on työn aloituksen edelletyksenä. Hyväksytysti tehty tilaus ja esitietolomake käynnistää työn aloittamisen.

Maksaminen

Tilaus tarkistetaan tilauksen lähettämisen ja esitietolomakkeen täytön jälkeen. Jos työ voidaan toteuttaan saaduilla lähtötiedoilla asiakkaalle lähetetään lasku työn aloituksen yhteydessä.

Toimitus

Sähköiset dokumentit toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla. Asiakkaan tulee toimittaa tilauksen yhteydessä toimiva sähköpostiosoite, johon tuotteet toimitetaan.

Peruutus ja palautusoikeus

Tilauksen voi peruuttaa jos tilaukseen liittyvää työtä ei ole vielä aloitettu. Huomioithan että tilaukseen liittyvä työ käynnistyy heti esitietolomakkeen täytön ja lähettämisen jälkeen. Kun esitietolomake on onnistuneesti vastaanotettu, menetät peruutusoikeutesi.

Digitaalisen sisällön sähköisellä toimituksella ei ole palautusoikeutta.

Sopimuksen muut keskeiset ehdot

Konsultin vastuun keskeiset sopimusehdot KSE 2013:ssä:

3.2.3

Konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein eikä muusta samankaltaisesta aikeasti ennakoitavasta vahingostatai muusta välillisestä vahingosta.

Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on enintään koko toimeksiannon palkkion suuruinen. Mikäli tästä poiketaan, on siitä mainittava erikseen sopimuksessa. Tästä poikkeavan vastuun vaikutuksestakonsultin saamaan korvaukseen ja vastuun kattamisesta vakuutuksella määrätään sopimuksessa. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus.

3.2.6

Konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua hänen suorittamansa tehtävän perusteella suunniteltavan kohteen vastaanottamisesta. Jos suunniteltavaa kohdetta ei ole, konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua tilaajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta. Mikäli suunnitelmaa ei välittömästi toteuteta, tai tilaaja keskeyttää suunnitellun kohteen rakentamisen, vastuu on voimassa enintään viisi (5) vuotta tilaajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.

Konsultti vastaa kuitenkin edellisessä kappaleessa mainitun ajan jälkeenkin sellaisista vioista ja puutteista, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen konsultin tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita ennen edellä mainitun vastuuajan päättymistä.

Tästäkin vastuusta konsultti on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut kohteen vastaanottamisesta tai muussa tapauksessa toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.

3.2.10
Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viipymättä ja viimeistään yhden vuoden kuluessa siitä lukien, kun on ilmennyt,että virhe on konsultin tekemä uhalla, että tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen. Lopullinen korvausvaatimus on esitettävä kirjallisena yhden vuoden kuluessa kohdassa 3.2.6 mainitun konsultin vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen.